Om eutoni

Eutoni er en kropspædagogisk og -terapeutisk metode, der blev udviklet af Gerda Alexander i årene 1943-85 i København og i udlandet. Metoden er oplevelsesorienteret og vækker kroppens selvhelende evne og iboende ressourcer gennem nærvær og bevidsthed. Mennesket påvirkes i sin helhed – krop, sind og ånd – og som Gerda Alexander udtrykte det: ”Eutoni er en vestlig vej til selverkendelse via kroppen”.

Grundholdningen i undervisningen er respekt for det enkelte menneske, at hjælpe den enkelte til at finde ind til sig selv, at opdage og frigøre gamle spændingsmønstre og at finde sine ressourcer.

Eutoni betyder optimal spænding, og gennem denne metode reguleres tonus, således at kroppens spændingsbalance harmoniseres. Også kroppens organiske funktioner forbedres . Det opleves som velvære, større smidighed og bevægelsesfrihed I dagligdagen. Der arbejdes med sanserne og udvikling af sensibilitet. Det fører til nye kropsoplevelser; og det at være bevidst tilstede i kroppen bliver efterhånden en realitet.

Undervejs i bevidstgørelsen opstår mødet med kroppens kendte såvel som ukendte smerte, og det er et væsentligt led i dette arbejde at acceptere, forholde sig til og forvandle de smerter, der folder sig ud i processen. Det fører ofte til forløsning af gamle oplevelser, følelser og forestillinger.

Gerda Alexander (1908-1994), født og død i Wuppertal, har det meste af sit liv, fra 1929 til 1990 boet og virket i Danmark. Uddannelsessteder findes i dag flere steder i Europa, Canada og Sydamerika.