Litteratur

Alexander, Gerda: Eutonie. Ein Weg der körperlichen Selbsterfahrung, Huber 2012.
på engelsk: Eutony. The Holistic Discovery of the Total Person.
 Oversat af Felix Morrow, Great Neck, New York 1985.

Andersen, John og Bodil Burian: “Eutoni – følsomhed og sansning”, i “Den medskabende familie – dagbehandling af børnefamilier”, Socialpædagogisk Bibliotek 2002. Side 134-53. (Beskriver, hvorledes Familieværkstederne har integreret Eutoni i deres arbejde).

Arnfred, Axel: Uvante ord om kropsterapi og psyche, LEV’s Forlag 1992.

Brieghel-Müller, Gunna: Eutoni och avspänning. Fysisk och psykisk spänningsjämvikt. Liber, Stockholm 1982. (kan rekvireres ved Foreningen af Eutonipædagoger)

Christensen, Claus: “Eutoni – levende anatomi”, i: Afspændingspædagogen 10/2002, København.

Ehrenreich, Grete: Gerda Alexanders ”Eutoni” som tilbud i folkeskolens specialcenter. Januar 2001. Opgave skrevet ved Danmarks Pædagogiske Universitet.
Rekvireres ved henvendelse til Grete Ehrenreich, e-mail: Ehrenreich(a)mail.dk

Eichhorn, Detlev og Christa Krawitz: Eutoni Gerda Alexander, en vej til harmonisk balance mellem spænding og afspænding, Foreningen af Eutonipædagoger, København 2002. læs artikel

Hansen, Karen Juel: “Om eutoni og afspænding”, i: Psykolog Nyt 1972.

Hemsy de Gainza, Violeta : Annäherung an die Eutonie. – Gespräche mit Gerda Alexander. Hrsg. ASEGA/SBEGA, DEBEGA 2003, Bestellung über den Berufsverband.
på spansk: Conversaciones con Gerda Alexander , Vida y pensamiente da la creadora de la Eutonía, Editorial Paidós, Buenos Aires 1983.

Kjellerup, Mariann: Bewusst mit dem Körper leben. Spannungsausgleich durch Eutonie. Via Nova, 2013.
på svensk: Bli medveten om din kropp. Spänningsutjämning genom eutoni. Studentlitteratur, Lund 1988.

Lidell, Lucy: Den Sanselige Krop. Politiken. København 1988.

Palsvig, Lis Køie: “Eutonipædagogik integreret i en Dynamisk Socialpædagogisk Institutions-behandling”, i: Dansk Psykolog Nyt, nr. 39, 1985.

Palsvig, Lis Køie: “EUTONI – om påvirkning af bevidsthed, adfærd og udvikling med kroppen som udgangspunkt”, specialearbejde. Socialpædagogisk Højskole. Juni 1986.

se særskilt liste Plum, Lise

Vishnivetz, Berta og Henriette Aaby Svendsen: “Stressaflastning og forebyggelse”, PSYKOLOGnyt nr.22, 2001. Læs artikel, se tilhørende tabeller.

Vishnivetz, Berta: Stress Aflastning og Forebyggelse hos Sygeplejersker. Forskningsrapport, Sygekassernes Helsefond. København 1999.

Vishnivetz, Berta: Eutonía. Educatión del cuerpo hacia el ser. Paidós, Tecnicas y Lenguajes Corporales, Buenos Aires 1994.

Vishnivetz, Berta : Expressions of Emotions. Ph.D., Copenhagen Working Papers of Linguistics, IAAS, Copenhagen 1993.

Windels, Jenny: Eutonie mit Kindern. Kösel, München 1984.