Historisk baggrund

Billeder fra Gerda Alexanders liv og arbejde.

Den historiske baggrund for Eutoni Gerda Alexander er tæt forbundet med personen der har udviklet metoden, Gerda Alexander (1908 -1994), født og opvokset i Tyskland i et musikalsk hjem. Hun blev uddannet i ”Rytmik Jacques Dalcroze” og startede sit arbejdsliv i 1920erne i Jena, et kulturelt arnested for udviklingen af nye ideer indenfor pædagogik, musik, teater og dans. I 1929 kom Gerda Alexander til Danmark, fyldt med de nye ideer, for at undervise i rytmik på Frøbel Seminariet. Situationen i Tyskland og udbruddet af 2. Verdenskrig gjorde, at hun blev i Danmark og fortsatte sit virke her.

Egne sundhedsmæssige årsager samt fejlspændinger hos børn og voksne, opdaget under rytmikundervisningen, foranledigede hende til på en sensitiv og kreativ måde at omforme undervisningen til noget, der ikke kendtes dengang: Afspænding. Metoden udvikledes over de følgende år med elever som bl.a. var lærere, børnehavepædagoger, gymnastik- og dansepædagoger, musikere ved Danmarks Radio samt elever på skuespillerskoler i København og i Sverige.

Eutoni ved instrument

Eutoni ved instrument, Canada 1985

I begyndelsen af 1940erne startede Gerda Alexander sin første uddannelsesskole i København i rytmik og afspænding, som senere blev afløst af den internationale uddannelsesskole i Eutoni – Gerda Alexander Skolen (1945-1987).

I 1959 arrangerede Gerda Alexander en international kongres ” Holdning og bevægelse set ud fra et psykosomatisk perspektiv”. Her deltog pionerer indenfor de nye holistiske metoder og Gerda Alexanders psyko-fysiske arbejdsmetode fik betegnelsen Eutoni.

Senere fulgte deltagelse ved internationale kongresser, bl.a. for musikterapi og psykosomatik i Europa, Israel, USA og i Sydamerika.

 

I dag uddannes eutonipædagoger i flere lande (Schweiz CH, Tyskland D, Belgien B, Frankrig Fr, Argentina Arg, Brasilien Br).

International sommertræf for Eutonipædagoger
International sommertræf, Talloires 1985