Foreningen af Eutonipædagoger

Som undervisere og terapeuter formidler vi Eutoni, en vestlig vej til udforskning og oplevelse af helheden i krop og sind. Nøgleord er: nærvær, bevidst sansning, harmonisering af spændinger herunder smertelindring, hensigtsmæssig holdning , bevægelse og anvendelse af kraft.

Eutonien´s grundlægger GERDA ALEXANDER uddannede i årene 1940-1987 eutonipædagoger ved sin internationale skole i København. Eutoni udøves i dag mange steder i verden.