Tonus

Ordet eutoni er hentet fra græsk og latin. Eu betyder optimal, og toni (af tonus) betyder spænding, en betegnelse for grundspændingen i muskulaturen og andre væv.

Gerda Alexander opfattede intuitivt, hvad der i dag er bekræftet af neurofysiologisk forskning, at forskellige funktionssystemer i kroppen påvirker hinanden og er i stadig udveksling med omgivelserne. Således påvirkes muskeltonus af sanserne, opfattelse af berøring, bevægelse, lys og lyde samt af følelser, tanker og forestillinger.

dreng med ballon

Vi skal forestille os tonus som en variabel størrelse. Når vi sover, er den typisk lav. Til gengæld vil et intenst engagement med et højt aktivitetsniveau være ledsaget af høj tonus med øget beredskab og reaktionsevne. Mange aktiviteter kræver høj tonus som sportspræstationer eller hårdt fysisk arbejde.

Tonus veksler i forhold til både vores aktivitet og sindstilstand. Skuespilleren eksempelvis har brug for en udpræget tonusfleksibiltet i sit arbejde for at kunne udtrykke sig både kropsligt og følelsesmæssigt i hele tonusregisteret.

Hos mange mennesker er tonusfleksibiliteten indskrænket gennem spændinger, smerter eller uhensigtsmæssig holdning. Ved stresstilstande kan tonus være låst i et højt gear, mens den ved nogle depressive tilstande vil være lav.

Jo mere fleksibel tonus bliver, des mere kan mennesket være til stede i sit liv.
 
Drengens glæde og kontakt med ballonen afspejler sig i hans bevægelsesudtryk.
(Foto fra filmen: “Den Røde Ballon, A. Lamorisse, 1956)